Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Skader i Airsoft - ADVARSEL!

Viktigste i Airsoft er å bruke riktig verneutstyr for å beskytte seg selv. Det hjelper lite å ha kult utstyr - om man skader andre eller seg selv. Dette blir kostbart. Forsikringsselskaper karaktiserer Airsoft som "ekstremsport" og gir derfor INGEN forsikringer. Så man står helt alene om uhellet er ute.

Bildene til høyre er fra skader i verden av personer som har brukt for dårlige vernebriller, ikke tannbeskyttelse, blitt truffet i øyet og skutt med for kraftige airsoftgevær.

Organiserte klubber i regi av NASF (Norges Airsoft Forbund) har en kollektiv tannforsikring for sine medlemmer. Dette hjelper om man er medlem og får tannskader under spill. - Gjelder bare om airsoftvåpnet er i henholdt til reglene.

Det er gode grunner til at NASF har laget vedtekter ang hva slags kraft ett airsoftvåpen skal ha. Det er en grunn til at de har disse FPS reglene. Nettopp en balansegang mellom hva som er forsvarlig og hva man trenger av beskyttelse.

Tommelfinger regel er iflg NASF:

300fps innendørs - Single Fire. (M90 Fjær)

350fps utendørs - Auto Fire. (M100 Fjær)

450fps utendørs - Single Fire. 10m sikkerhetsavstand.

550fps utendørs - Single Fire Bolt Action. 20m sikkerhetsavstand.

Evnt 450fps - Auto Fire - Fastmontert Gevær på stativ/kjøretøy.

De fleste airsoftgevær som er laget i Kina, eller Kinamerke har gjerne mellom 360-430 fps. Så i utgangspunktet er geværet "hot" allerede rett fra esken (også fra Norske butikker)

(Tokyo Marui (Japansk merke) har 290-300fps fra esken.)

De fleste videregående spillerene nedgraderer airsoftvåpnene sine, og heller går for bedre kvalitet på hop-up uniten (backspin enheten), enn å "skyte hardt!" som det fleste nybegynnere tror det handler om.

Bruk godkjente vernebriller eller maske (Se NASF sine sider) og gjerne tannbeskyttelse (slik som kampsportutøvere bruker).

Vi i WW2 miljøet bruker NASF sine regler og verneutstyr.