Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

FAQ

Kjappe stilte spørsmål og svar.

WW2 Rollespill

Vietnam Rollespill

 • Hva er Airsoft?
 • Er dette lov?
 • Aldersgrense for og bli med?
 • Hvor gamle er dere?
 • Hva er en fotoshoot?

Generelt

 • Hva er Airsoft?
 • Er dette lov?
 • Aldersgrense for og bli med?
 • Hvor gamle er dere?
 • Hva er en fotoshoot?

WW2 Rollespill

 • Hva er WW2 Rollespill?

Vi driver å spiller rollespill med WW2 utstyr, og legger opp forskjellige oppdrag som skal løses. Alt foregår da i tiden 1939-1946, noe vi prøver å gjennskape med litt props og materiell. Det er ikke snakk om vill skyting og skriking i Call of Duty stil - da kan du holde deg foran PC'n.

Som markører/våpen brukes airsoftvåpen. Disse skyter 6mm plastikkuler som gjør at vi slipper å vaske uniformene for maling/olje.

I våres rollespill, legges det vekt på tidsmessig utstyr og uniform, så skyting blir det ikke så mye av, men likevel en mulighet.

Vi bruke ikke blanksvåpen, så vi er ingen "vaskeekte" re-enactmer. Det er lettere å forholde seg til Airsoftvåpen enn blanksvåpen. Spesielt med tanke på pris og hvor enkelt man kan få tak i det. Lovmessig, er begge løsninger sidestilt som ekte våpen. Så uansett plombert eller Airsoft - skal de behandles som om de er ekte.

Alle våre spill blir varslet til politiet og grunneier, så ingenting er impuls og i fare for andre skuelystne. Da det blir benyttet røykgranater (godkjente av DSB) blir også brannvesen varslet. Ved oppskyting av lysraketter eller signalpistol (i godkjente farger) blir flykontroll og redningsentral varslet. Med andre ord - Vi sammarbeider tett med myndighetene for å holde hobbyen vår stueren.

 • Hva slags tidsepoke blir brukt i spill? (WW2)

Vi bruker fra 1939-1946. Det er alt fra tidlig -til senkrigsmateriell. Etter 1945 er det mest US og Japansk som blir brukt, da krigen i Europa var over i 1945, men fortsatte i stillehavet til 1946.

 • Hva slags uniformer/avdelinger blir brukt?

Vi har brukt Heer, SS, Fallskjermjeger, Luftwaffe, Motstandsmenn, U.S Ranger, U.S Airborne, Britiske.. Nyeste nå er Sovjetisk utstyr.

Uniformsmessig, blir vanlig soldat uniformer brukt, slike man gjerne ser i hollywoodfilmer.

Senkrigs cammouniformer 1943-44. (US Marines og SS/Heer) er også fine å bruke på vår/høst. På vinterhalvåret har mange også vinterfrakker og vintercammo, så utvalget er stort.

Gradsmessig kjøres det lave grader pga det er feltlivet som blir rollespilt, ikke høye herrer som jobber på kontorer. Likevel, har man en offiseruniform kan denne brukes på spill - men regn med å sitte i HQ og studere kart og slappe av. Vi rollespiller ikke generaler i skogen.

 • Dette ser skummelt ut. Er dette noe glorifisering av Tyske styrker?

Nei. Ingen i miljøet er politiske ytringer på verken høyre eller venste side. Vi er helt vanlige folk, med helt vanlige jobber. Felles for oss alle er at vi er meget historie intereserte og samler på WW2 utstyr.

Det vi forsøker er noe som desverre det blir mindre av i dagen samfunn, - spre historien og dens viten og ikke glemme den. En sak har altid 2 sider, og begge disse sidene utøver vi rollespill i. Om det er tysk, amerikansk, britisk, sovjetisk eller japanske styrker. (axis eller allied)

Vi kjører beinhard disiplin ovenfor alle, så ingen av oss løper rundt i slikt utstyr på frifot, eller på byen eller lager trøbbel. Slik som vi er på bilder - er kun mulig å se i spillområdet.

 • Hva med uniformseffektene? SS? Hakekors?

Vi i miljøet er veldig klar over symbolverdien i WW2. Spesielt ang de tyske styrkene. Norge har ingen lover og regler som verken forbyr, eller gir rettningslinjer for bruk av symboler fra andre verdenskrig. Mange europeiske land, eks Tyskland er det totalforbudt å vise slike symboler. Likevel, selv om det er lov å inneha/omsette slik her i Norge, betyr det ikke at noen trenger å miste hodet. Her handler det om respekt og forsiktighet.

Miljøet praktiserer visse begrensinger:

- Vi utstyres oss som vanlige soldater/offiserer.

- Vi bruker ikke armbind eller kjører svarte algermeine uniformer.

- Ingen av oss rollespiller gestapo eller andre dødsskavdroner (som totenkopf etc).

- På SS, rollespilles kun Das Reich som regiment. Dette er ett generelt regiment som ikke regnes som noe dødsskvadron. Selv om de var inblandet i enkeltepisoder under WW2. Vi i det norske miljøet sammarbeider med det svenske. Svenske miljøet bruker også Das Reich.

Å kle seg ut som norske, eller andre frontkjempere er forbudt. Ha heller uniformen hjemme på knaggen. Den er mer verdt der.

- Flagg benyttes svært sjelden under rollespill. Sier seg selv egentlig. Det har vært benyttet som pynt inne i bunkere, eller bygninger. Derav av at bare vi rollespillere har tilgang til å se.

- Symbolikk på beltespenner, uniformer etc er lov, da dette hører til uniformen. Samme som stjerna og sigden er i sovjetiske symbolene. Vi må erkjenne historien. - Ikke forsøke å gjemme/glemme den bort.

Vi har holdt på med dette i mange år, og det har gått veldig bra. Det har ikke vært noe negativt omtale etter våre spill. De fleste synes det er interesant å se hvordan ting og tang var, og spør og lurer - istede for å klage. Dette er verdenshistorien - en kjent krig. Den bør ikke glemmes.

Vi har ingen restriksjoner på alliert side.

 • Hvor mange er dere i WW2?

Vi varierer fra år til år, men ligger som regel på rundt 30-40 medlemmer rundt omkring i Norge.

 • Hvorfor Airsoft AEG?

Airsoftvåpen gir oss den realistiske "looken" som et plombert våpen gir oss. Samtidig har vi muligheten for bruke det til å markere treff på hverandre. Her må man være like ærlig som i vanlig Airsoftspill, og si ifra om man har blitt truffet. Som beskyttelse blir blanke briller og noen ganger tannbeskyttere benyttet.

Fordelen med plastkuler er at man slipper å vaske uniformene for maling/matolje/farger etter spill. Dette er spesielt viktig da mange plagg er av ull, og svært vansklig å få rent igjen. Pga man ikke får vasket i maskin. I tillegg er mye utstyr svært kostbart å kjøpe inn, så ville vært dumt å få det ødlagt etter ett spill.

Ett viktig poeng er jo bildene som blir tatt. De blir meget realistiske med airsoftvåpen.

Eneste ulempen er jo at det er svært mange våpen som man ikke får i airsoft. Det gjør at vi ikke får rollespilt med alt for mange kombinasjoner.

Nyeste Airsoft gevær nå er Sovjetiske PPsh-41. Så vi kan regne med flere sovjetiske uniformer fremover.

 • Hva slags Airsoft AEG finnes i WW2?

Vi har brukt blant annet:

MP40, MP44, PPsh41, M1Thompson, GreaseGun, Sten Gun.

Kar98 Mauser, M1Garand, M1Carabine, Britiske Lee Einfield.

MG34, MG42, Brengun, M1919, BAR.

P08, PPK, Colt1911 og P38 pistoler.

Ingen airsoftgranater eller bazooka er tillatt. Men dummies brukes som pynt.

Vietnam Rollespill

 • I hvilken epoke var Vietnamkrigen?

1959-1975.

 • Hvor mange har Vietnamutstyr?

Dette er såpass nytt, men likevel, så får flere og flere Vietnamutstyr. Vi er ikke mange nok til spill, men har hatt flere fotografitreff.

Nå så er det ca 8-10 med den grønne vanlige US Grunt uniformen, og ca 5-8 med US Tiger Stripe uniformen. Vietkong er det 2-3 som har.

 • Hva slags Airsoft AEG brukes i Vietnam?

Så langt har vi sett:

M16A1, AK47, AK47S, M14.

M60, M60Short, M1919.

Grease Gun, M1 Thompson, trenchgun (hagle).

Colt1911 som pistol.

M79, M72 bazooka.

Ellers er det ikke feil å bruke noe WW2 våpen i Vietnam heller.

Generelt

 • Hva er Airsoft?

Airsoft ble oppfunnet i Japan på 1980-tallet, og mange airsoftvåpen kopierer originalvåpenet ned til minste detalj. I Japan er det forbundt for sivile å eie våpen. Dette forbudet omfatter også paintballmarkører. Airsoft dekket derfor etterspørselen etter realistiske våpen for samlere, og våpen som det går an å spille med, for de som ønsker det.

Airsoftvåpen er ikke designet for å skade, og skyter 6mm runde plastkuler med en utgangshastighet på 70-150m/s. Disse kulene veier 0,12 - 0,40 g. og har derfor liten anslagsenergi. Airsoft er derfor ikke farligere enn for eksempel paintball, og grunnet mindre anslagsenergi er det faktisk mindre smertefullt. Det er selvfølgelig påbudt med briller/maske under alle spill. Og det stilles strenge krav til disse, som må møte internasjonale sikkerhetsstandarder. Alt i alt er nok risikoen lang større for å vrikke ankelen under spill enn å bli skadet av et skudd. Treff skal kjennes, men ikke være smertefullt og lage blåmerker. Fotball, for eksempel, har mye større skaderisiko enn airsoft!

Airsoft er et spill, ikke noen form for "krigstrening". Det som skiller airsoft fra paintball er hovedsakelig at det er lagt vekt på realisme i våpen og utstyr, og at det forutsetter ærlighet fra spillerne (at de som er med tar treff, da kulene ikke inneholder maling). Selv om det kan se skremmende virkelig ut er alle krigens grusomheter fjernet.

Når det gjelder type spill er det bare fantasien som setter grenser. Airsoft kan spilles som en type rollespill (MilSim) eller som konkurranse (hardball). Uansett hva man spiller er ikke poenget at ditt lag skal vinne, men at alle skal ha det gøy og få mest mulig ut av spillet. Airsoft er først og fremst en vennskapelig og sosial hobby, ikke en konkurranseidrett.

(Kopiert ut fra Norges Airsoft Forbund)

 • Er dette lov?

Vi følger alle norske lover og regler. Alt vi arrangerer er lov. Det er verdt å merke seg at:

- Man må være 18år for å inneha airsoftvåpen. (Norges Våpenlov)

- Alle airsoftvåpen skal bæres tildekket frem til spillområde. (Norges Våpenlov)

- Alle airsoftvåpen skal behandles som ekte våpen. Overalt. Det sjekkes inn som ekte våpen på flyplasser etc. Gjør godt forarbeid. Du har ikke leketøy i kofferten, selv om noen tror at dette er leketøy.

- Man må inneha god skikk, bruk og holdninger da man rollespiller WW2 pga det fortsatt er ett ømt tema for mange. Respekter det. Dette har med hvordan media, generelle folks oppfattning og etterlattes synspunkter å gjøre.

- Grunneier og myndigheter (politi/brann/redning) blir varslet før ALLE rollespill som blir arrangert av oss. Vi sammarbeider med myndighetene, slik at de gjerne sammarbeider med oss tilbake.

 • Aldersgrense for og bli med?

Vi praktiserer 18år om man skal være med, og spille med airsoftvåpen. Eller man kan være med ned til 16år som en rolle uten våpen.

Uansett så er vi alle forskjellige og modnes over tid. Noen kan være 18år, og oppføre seg uforsvarlig. Andre kan være flinke, men mangle år/erfaring. Da det kommer til oppførsel er det en sterk vurdering, som vi i miljøet tar, allerede på første spill.

Det er ingen automatikk i å bli medlem hos oss.

 • Hvor gamle er dere?

Fra 18 år og oppover.

 • Hva er en fotoshoot?

Fotoshoot er ett "spill" hvor man bare tar ting rolig, og har fotograf med seg hele tiden. Da blir det tatt mengder med bilder, gjerne over 1000, og disse blir gjennomgått etterpå.

Skal man ha fine bilder i ett kampøyeblikk, blir dette rekonstruert og hold stille til bilder bli tatt.

Ca. 25% av bildene våres er fra fotoshoots.